phóng viên Việt Nam

Phóng viên Việt Nam tại nước ngoài - Cầu nối truyền thông trong nước và quốc tế

Phóng viên Việt Nam tại nước ngoài - Cầu nối truyền thông trong nước và quốc tế

VTV.vn - Để cập nhật được những thông tin quốc tế và tình hình cộng đồng kiều bào, phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại nước ngoài luôn đóng vai trò quan trọng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive