TV& VIDEO

phóng viên Việt Nam

Phóng viên Việt Nam tại nước ngoài - Cầu nối truyền thông trong nước và quốc tế

Phóng viên Việt Nam tại nước ngoài - Cầu nối truyền thông trong nước và quốc tế

VTV.vn - Để cập nhật được những thông tin quốc tế và tình hình cộng đồng kiều bào, phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại nước ngoài luôn đóng vai trò quan trọng.