TV& VIDEO

phóng xe

Rùng mình nhiều nữ sinh bị rạch từ sau lưng

Rùng mình nhiều nữ sinh bị rạch từ sau lưng

Gần ba tuần nay, tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa xuất hiện tình trạng một số đối tượng dùng vật sắc nhọn rạch vào người học sinh nữ khi các em đang đi học.