TV& VIDEO

phụ bếp

Nhiều người Bồ Đào Nha tìm đến ngân hàng lương thực

Nhiều người Bồ Đào Nha tìm đến ngân hàng lương thực

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở châu Âu đang khiến nhiều người lâm vào cảnh khó khăn.