TV& VIDEO

phú cho

Gia cảnh bi đát của hai vợ chồng gặp nạn đất đè

Gia cảnh bi đát của hai vợ chồng gặp nạn đất đè

 Chồng nằm liệt giường, nhà lại có con nhỏ, nợ nần thuốc men. Trước thảm cảnh gia đình, chị Tiến gần như muốn ngã quỵ buông xuôi tất cả...