TV& VIDEO

phu nhân Chủ tịch nước

Phu nhân Phó Tổng thống Hoa Kỳ thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Phu nhân Phó Tổng thống Hoa Kỳ thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

VTV.vn - Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm Việt Nam, phu nhân Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã cùng phu nhân Chủ tịch nước - bà Mai Thị Hạnh - đi thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.