TV& VIDEO

phụ nữ Ấn Độ

Phụ nữ Ấn Độ học kung fu để tự vệ

Phụ nữ Ấn Độ học kung fu để tự vệ

VTV.vn - Các ni cô thuộc dòng truyền thừa Drukpa đã di chuyển hàng ngàn cây số qua dãy Himalaya để dạy những người phụ nữ Ấn Độ kỹ năng võ thuật để tự bảo vệ mình.