TV& VIDEO

phụ nữ cho con bú

Lần đầu tiên hướng dẫn dinh dưỡng cho trẻ em và phụ nữ cho con bú

Lần đầu tiên hướng dẫn dinh dưỡng cho trẻ em và phụ nữ cho con bú

VTV.vn - Lần đâu tiên Bộ Y tế đưa ra hướng dẫn quốc gia chuẩn dành cho phụ nữ có thai và bà mẹ cho con bú.