TV& VIDEO

phụ nữ dân tộc

Lớp học xóa mù chữ ban đêm cho phụ nữ dân tộc

Lớp học xóa mù chữ ban đêm cho phụ nữ dân tộc

VTV.vn - Tại thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, một lớp học xóa mù chữ ban đêm dành cho bà con dân tộc thiểu số vẫn được duy trì thường xuyên.