TV& VIDEO

phụ nữ dân tộc

Thị trường châu Âu đón nhận sản phẩm thêu của người Xa Phó

Thị trường châu Âu đón nhận sản phẩm thêu của người Xa Phó

VTV.vn - Với sự hỗ trợ của Tổ chức phi lợi nhuận Craft Link, từ năm 2013, khoảng 40 hoa văn truyền thống trên trang phục của người Xa Phó đã được xuất khẩu sang châu Âu và châu Mỹ.