TV& VIDEO

phụ nữ Đức

"Cây trâm Vàng" vinh danh "người mẹ tinh thần của người Việt tại Đức"

"Cây trâm Vàng" vinh danh "người mẹ tinh thần của người Việt tại Đức"

VTV.vn - Bà Tamara Hentschel, thành viên hội Trống Cơm, đã vinh dự được nhận giải thưởng Cây trâm Vàng vì sự nghiệp giúp đỡ những người Việt Nam nhập cư vào Đức.