TV& VIDEO

phụ nữ giàu có

"Phụ nữ thông minh phải biết tiêu tiền"

"Phụ nữ thông minh phải biết tiêu tiền"

VTV.vn - Cuốn sách này dành tặng cho tất cả những tất cả những phụ nữ làm việc chăm chỉ nhưng lại có thu nhập thấp và dường như không bao giờ làm chủ được nguồn tài chính của mình.