TV& VIDEO

phụ nữ trúng cử

Saudi Arabia: Lần đầu tiên phụ nữ trúng cử vào Hội đồng địa phương

Saudi Arabia: Lần đầu tiên phụ nữ trúng cử vào Hội đồng địa phương

VTV.vn - Ủy ban Bầu cử Saudi Arabia ngày 13/12 tuyên bố lần đầu tiên đã có phụ nữ trúng cử vào Hội đồng địa phương, trong cuộc bầu cử diễn ra hôm 12/12.