TV& VIDEO

phủ sóng wifi

Phú Quốc khởi động đề án xây dựng thành phố thông minh

Phú Quốc khởi động đề án xây dựng thành phố thông minh

VTV.vn - Phú Quốc đang có lộ trình trở thành thành phố thông minh đầu tiên trong cả nước.