TV& VIDEO

Phú Tân

Dịch cúm gia cầm A/H5N1 có dấu hiệu giảm

Dịch cúm gia cầm A/H5N1 có dấu hiệu giảm

Dịch cúm gia cầm A/H5N1 đã có dấu hiệu thuyên giảm khi cả nước đã có 5 tỉnh bị dịch đã qua 21 ngày mà không phát sinh ổ dịch mới. Đó là Quảng Ngãi, Lào Cai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bình Dương.