TV& VIDEO

phủ tạng

Lưu ý cho bệnh nhân rối loạn mỡ máu

Lưu ý cho bệnh nhân rối loạn mỡ máu

Rối loạn mỡ máu là sự rối loạn chuyển hóa các thành phần mỡ máu. Người bệnh có thể biểu hiện bất thường ở một trong những thông số các thành phần mỡ máu hoặc có sự kết hợp.