TV& VIDEO

Phủ Tổng thống Hàn Quốc

Triều Tiên mở lại kênh đối thoại với Hàn Quốc

Triều Tiên mở lại kênh đối thoại với Hàn Quốc

VTV.vn - Ngày 3/1, Triều Tiên thông báo sẽ mở lại đường dây liên lạc liên Triều vốn bị ngừng hoạt động từ năm 2016.