phụ trợ

Ngành xe máy đạt tỷ lệ nội địa hóa 80%

Ngành xe máy đạt tỷ lệ nội địa hóa 80%

VTV.vn - Ngành công nghiệp xe máy trong nước hiện có công suất gần 3 triệu xe mỗi năm, đã kéo theo sự phát triển của ngành công nghiệp phụ trợ với tỷ lệ nội địa hoá đạt trên 80%.