TV& VIDEO

phục chế

Cẩn thận mua nhầm xe hỏng do bão Sandy

Cẩn thận mua nhầm xe hỏng do bão Sandy

 Hơn 9 tháng sau khi hứng chịu siêu bão Sandy, hàng trăm nghìn xe hơi hỏng do ngập nước ở Mỹ đã được phục chế và bán trôi nổi trên thị trường.