TV& VIDEO

phục vụ cộng đồng

Trường Đại học ngoài công lập đầu tiên đạt chuẩn chất lượng

Trường Đại học ngoài công lập đầu tiên đạt chuẩn chất lượng

VTV.vn - Lần đầu tiên, một trường Đại học ngoài công lập được trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục.