TV& VIDEO

Phun mưa

Fellaini trắng án trong vụ "phun mưa" vào Aguero

Fellaini trắng án trong vụ "phun mưa" vào Aguero

May mắn cho Man Utd là tiền vệ đang chơi rất tiến bộ - Fellaini sẽ không phải nghỉ bất cứ trận nào sau khi được kết luận vô tội trong vụ “phun mưa” Aguero.