TV& VIDEO

Phước Lộc Thọ

Dạo chợ hoa Tết lớn nhất tại Mỹ

Dạo chợ hoa Tết lớn nhất tại Mỹ

VTV.vn - Chợ hoa Phước Lộc Thọ, chợ hoa Tết lớn nhất tại Mỹ bắt đầu họp từ 2 tuần trước Tết tại quận Cam, bang California - khu phố đông đúc nhất của người Việt.