TV& VIDEO

phương án nhân sự chủ chốt

Kiện toàn nhân sự chủ chốt ở 10 địa phương

Kiện toàn nhân sự chủ chốt ở 10 địa phương

VTV.vn - Chiều 9/12, tại kỳ họp cuối năm, HĐND 10 tỉnh, thành phố đã tiến hành bầu cử, để kiện toàn nhân sự chủ chốt của địa phương.