TV& VIDEO

Phường An Phú

Cơm phường miễn phí tại TP.HCM

Cơm phường miễn phí tại TP.HCM

VTV.vn - Chương trình cơm phường miễn phí đã và đang được phường An Phú tại TP.HCM, triển khai nhằm chăm lo cho đời sống của bà con khó khăn trên địa bàn.