TV& VIDEO

phương án tăng lương

Quốc hội chốt phương án tăng lương cơ sở 7%/năm

Quốc hội chốt phương án tăng lương cơ sở 7%/năm

VTV.vn - Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm tới với mục tiêu tăng lương cơ sở khoảng 7%/năm.