TV& VIDEO

phương pháp làm đẹp

Khó đòi quyền lợi sau biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ

Khó đòi quyền lợi sau biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ

VTV.vn - Hầu hết khách hàng chỉ nắm "đằng lưỡi" nên họ khó đòi quyền lợi khi xảy ra vấn đề tranh chấp về hiệu quả làm đẹp, thậm chí có biến chứng.