TV& VIDEO

phương pháp phẫu thuật

Bệnh viện C Đà Nẵng nhận chuyển giao phương pháp phẫu thuật khớp vai mới

Bệnh viện C Đà Nẵng nhận chuyển giao phương pháp phẫu thuật khớp vai mới

VTV.vn - Sáng 24/9, tại Bệnh viện C Đà Nẵng đã triển khai ứng dụng phương pháp mới phẫu thuật nội soi khớp vai cho 2 bệnh nhân.