TV& VIDEO

phương tiện chở khách du lịch

Kiên Giang tăng cường quản lý tàu du lịch tại Phú Quốc

Kiên Giang tăng cường quản lý tàu du lịch tại Phú Quốc

VTV.vn - UBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đã chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, xử phạt đối với các phương tiện chở khách du lịch không đủ điều kiện hoạt động.