TV& VIDEO

phương tiện thanh toán

Kỳ vọng năm 2018 là năm hành động chính sách và tiền tệ

Kỳ vọng năm 2018 là năm hành động chính sách và tiền tệ

VTV.vn - Lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2018 là nhận định chung của các chuyên gia tại Hội thảo "Cơ hội đầu tư - kinh doanh 2018".