TV& VIDEO

Piaggio

Piaggio Việt Nam triệu hồi 3.300 xe Medley 125/150 ABS

Piaggio Việt Nam triệu hồi 3.300 xe Medley 125/150 ABS

VTV.vn - Piaggio Việt Nam chính thức công bố chương trình triệu hồi 3.335 xe Medley 125/150 ABS trên phạm vi toàn quốc để nâng cấp khung xe.