TV& VIDEO

pin điện

6 thủ phạm vô hình khiến pin điện thoại nhanh cạn

6 thủ phạm vô hình khiến pin điện thoại nhanh cạn

Nếu như biết được nguyên nhân dẫn đến sụt pin, bạn có thể kéo dài đáng kể thời lượng pin cho chiếc điện thoại của mình.