TV& VIDEO

plastic

Cách mạng hóa lĩnh vực an ninh cá nhân

Cách mạng hóa lĩnh vực an ninh cá nhân

Các nhà nghiên cứu tại Anh vừa phát triển kỹ thuật ép khuôn bằng nhiệt mới có thể cách mạng hóa lĩnh vực an ninh cá nhân ở thẻ tín dụng, điện thoại di động và nhiều tiện ích khác.