Pô-li-me

Galaxy Tab S 8.4 so tài cùng iPad Mini 2, G Pad 8.3

Galaxy Tab S 8.4 so tài cùng iPad Mini 2, G Pad 8.3

Galaxy Tab S 8.4 là một trong hai phiên bản của dòng Galaxy Tab S vừa được Samsung giới thiệu tới người dùng. Hãy xem thiết bị này so tài cùng iPad Mini 2, G Pad 8.3.