TV& VIDEO

PRWeb

Các trường Ngoài công lập ủng hộ “Giải pháp tuyển sinh” PRWeb-Netlink

Các trường Ngoài công lập ủng hộ “Giải pháp tuyển sinh” PRWeb-Netlink

Chiến dịch truyền thông “Giải pháp tuyển sinh cho các trường CĐ - ĐH Ngoài công lập 2014” của PRWeb – Netlink vừa công bố đã nhận được sự ủng hộ của các nhà giáo dục, các trường Ngoài công lập.