TV& VIDEO

QĐND Việt Nam

Thăng quân hàm cấp Tướng cho một số sỹ quan quân đội

Thăng quân hàm cấp Tướng cho một số sỹ quan quân đội

VTV.vn - Chiều 1/9, tại Phủ Chủ tịch đã diễn ra Lễ trao Quyết định thăng quân hàm cấp Thượng tướng, Trung tướng năm 2017 cho một số sỹ quan cao cấp của QĐND Việt Nam.