TV& VIDEO

QE3

Thị trường tài chính phản ứng tích cực với quyết định của FED

Thị trường tài chính phản ứng tích cực với quyết định của FED

Sau khi Chủ tịch FED ngừng thực hiện chương trình QE3 vào đêm 29/10, kinh tế thế giới đã ghi nhận những phản ứng tích cực với quyết định này.