TV& VIDEO

QLTT Hà Nội

Vụ sữa dê Danlait: Tòa án Hà Nội bác đơn kiện của Công ty Mạnh Cầm

Vụ sữa dê Danlait: Tòa án Hà Nội bác đơn kiện của Công ty Mạnh Cầm

Theo phán quyết của TAND Hà Nội, Chi cục QLTT Hà Nội đã đúng trong việc xử phạt hành chính Công ty TNHH Mạnh Cầm liên quan quan đến sữa dê Danlait.