TV& VIDEO

qua khỏi

Nỗi đau tai nạn bom mìn

Nỗi đau tai nạn bom mìn

Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong khoảng 16 triệu tấn bom mìn quân đội Mỹ đã sử dụng tại Việt Nam, có đến 10% không phát nổ sau khi được sử dụng.