TV& VIDEO

quả thanh mai

23 tấn quả thanh mai được nhập về Lào Cai qua đường tiểu ngạch

23 tấn quả thanh mai được nhập về Lào Cai qua đường tiểu ngạch

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, hơn 23 tấn quả thanh mai đã được nhập về Lào Cai, chủ yếu do người dân buôn bán nhỏ đi xe thồ nhập qua đường tiểu ngạch.