TV& VIDEO

quá trễ

Cảnh báo biến chứng sởi tăng cao

Cảnh báo biến chứng sởi tăng cao

Tại bệnh viện Phụ sản Nhi thành phố Đà Nẵng, từ khi phát hiện những ca sởi đầu tiên đến tháng 4 đã có 4 ca biến chứng. Chỉ trong vòng hơn nửa tháng sau, số ca biến chứng nặng phải thở máy đã tăng lên nhanh chóng.