TV& VIDEO

Quách Mạnh Hào

Cơ hội làm ăn nào trong năm 2014?

Cơ hội làm ăn nào trong năm 2014?

 Ngày 11/12, tại trụ sở trang thông tin kinh tế tài chính Bizlive.vn, buổi tọa đàm trực tuyến giữa độc giả với hàng loạt chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam đã diễn ra. Chủ đề của buổi tọa đàm là “Cơ hội làm ăn nào trong năm 2014”.