TV& VIDEO

quần áo mới

Tết cổ truyền của Việt Nam: Phong tục và ý nghĩa

Tết cổ truyền của Việt Nam: Phong tục và ý nghĩa

VTV.vn - Dân tộc ta có nhiều ngày Tết. Tết là cách nói tắt hai chữ lễ tiết. Có Tiết Hạ Nguyên, Đoan Ngọ, Trung Thu… Ngày tết ở đây tức là nói tắt Lễ tiết Nguyên Đán (ngày đầu năm).