TV& VIDEO

quán “café ngủ”

Thú vị với những quán “café ngủ” tại Hàn Quốc

Thú vị với những quán “café ngủ” tại Hàn Quốc

VTV.vn - Nếu bạn đã có một đêm thức trắng và không thể tập trung làm việc, những quán “café ngủ” tại hàn Quốc sẽ là giải pháp dành cho bạn.