TV& VIDEO

quận Cam

Người Mỹ gốc Việt tham gia cuộc đua vào chính trường Mỹ

Người Mỹ gốc Việt tham gia cuộc đua vào chính trường Mỹ

VTV.vn - Trong mùa bầu cử 2016, người Mỹ gốc Việt tham gia tranh cử 20 chức vụ trong chính quyền các cấp tại quận Cam và rộng hơn là vị trí nghị sỹ bang và liên bang.