TV& VIDEO

quán cơm 2.000

Ấm lòng quán cơm từ thiện 2.000 đồng

Ấm lòng quán cơm từ thiện 2.000 đồng

VTV.vn - Chỉ với 2.000 đồng, những lao động nghèo ở Đà Nẵng sẽ có một suất cơm tươm tất.