TV& VIDEO

quán cơm từ thiện

Nhân rộng tủ bánh mì miễn phí tới Phan Rang

Nhân rộng tủ bánh mì miễn phí tới Phan Rang

VTV.vn - Sau TP.Hồ Chí Minh, Huế, những tủ bánh mì miễn phí đã nhân rộng tới tận TP. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.