TV& VIDEO

quận công

Công nhận kỷ lục Việt Nam cho dòng họ 18 Quận công

Công nhận kỷ lục Việt Nam cho dòng họ 18 Quận công

VTV.vn - UBND huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ đón nhận bằng chứng nhận Kỷ lục Việt Nam “Tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục họ Ngô Trảo Nha – dòng họ 18 Quận công”.