TV& VIDEO

quấn dây

Cao bồi – biểu tượng của miền Tây nước Mỹ

Cao bồi – biểu tượng của miền Tây nước Mỹ

Ở Texas, chăn bò là nghề lâu đời và cowboy (cao bồi) luôn được xem trọng.