TV& VIDEO

quân địch

Kỷ niệm 59 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỷ niệm 59 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ

 Hôm nay (7/5), cả nước kỷ niệm 59 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2013).