TV& VIDEO

quan điểm tình yêu

Sách hay: “Đằng sau bức tranh”

Sách hay: “Đằng sau bức tranh”

“Đằng sau bức tranh” là tiểu thuyết đã ăn sâu vào trái tim của nhiều thế hệ độc giả Thái Lan của nhà văn lớn Sri Boorapha.