TV& VIDEO

quân đội chung

Liên đoàn Arab nhất trí thành lập quân đội chung

Liên đoàn Arab nhất trí thành lập quân đội chung

VTV.vn - Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab hôm 29/3 đã bế mạc với việc ra tuyên bố chung nhất trí thành lập lực lượng quân đội của khối.