TV& VIDEO

Quân đội Hà Lan

Quân đội Hà Lan hỗ trợ đảm bảo an ninh sân bay

Quân đội Hà Lan hỗ trợ đảm bảo an ninh sân bay

VTV.vn - Các biện pháp an ninh bên trong và xung quanh sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdeam (Hà Lan) tiếp tục được tăng cường và sẽ kéo dài qua kỳ nghỉ hè.